USLOVI KUPOVINE USLUGE

OPŠTI USLOVI

Po izvršenom prijemu narudžbine putem vebsajta, prodavac je u obavezi da izvrši elektronsku potvrdu na e-mail adresu koju ste naveli i obavesti Vas o svim bitnim informacijama u vezi sa dostupnošću, isporukom i načinom plaćanja koje ste izabrali prilikom naručivanja., Nakon što jednom potvrdite narudžbinu, imate pravo na odustanak od iste pod uslovima i na način propisan Obaveštenjem o pravu na odustanak od ugovora čija se pravila nalaze u dokumentu pod nazivom Povraćaj/Reklamacija. Millesime se obavezuje da naručene usluge isporuči saobrazne ugovorenim uslovima i u predviđenom roku. Sve naručene usluge se isporučuju na adresu koju ste naveli. U slučaju bilo kakve promene, Millesime je dužan da Vas o istoj obavesti na Vašu e-mail adresu.

CENE

Katalog cena na ovom sajtu iskazan je u dinarima. Millesime je u sistemu PDV-a. Millesime ne može da garantuje da su sve informacije na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Plaćanje se obavlja u dinarima (RSD). Ukoliko se plaćanje vrši platnim karticama inostranih banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u „settlement“ valutu banke (EUR) prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije na taj dan. Pri zaduživanju platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.

Pomenuta cena koja je različita od RSD, a navedena na sajtu, informativnog karaktera je i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

PLAĆANJE

  • Plaćanje platnom karticom putem Interneta: U slučaju posedovanja Visa, MasterCard ili Maestro platne kartice odobrene od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj način plaćanja. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banka Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.
  • Nakon što potvrdite narudžbinu, bićete preusmereni na stranicu banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na vebsajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. Ukoliko plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja. Iz bezbednosnih razloga, podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovu vrstu transakcija.
  • Plaćanje uplatom na tekući račun: Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na tekući račun, uz obavezno navođenje poziva na broj koji se odnosi na broj narudžbine. Plaćanje se može izvršiti standardnim nalogom za uplatu u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking).
  • Plaćanje nalogom za prenos (virmanski): Ukoliko ste pravno lice uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Uplatu na osnovu dostavljenog računa, možete izvršiti realizacijom naloga za prenos.
  • U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
  • PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

NAČINI ISPORUKE

Artikle koje odaberete dostavljamo direktno na adresu koju navedete prilikom poručivanja. Za teritoriju Srbije, dostava je besplatna.

Dostava na teritoriji Srbije se vrši kurirskom službom, u roku od 5 dana od datuma porudžbine. U Beogradu, za sve porudžbine do 14h, dostava se vrši sledećeg dana, našim dostavnim vozilom ili kurirskom službom. Porudžbine primljene nakon 14h će biti obrađene sutradan.

Za hitne isporuke, molimo da nas kontaktirate na contact@millesime.rs ili putem telefona na +381 69 3039 188.

U slučaju da niste primili robu ili obaveštenje u navedenom vremenu, molimo vas da nas o tome blagovremeno obavestite kako bismo pronašlli prvobitno poslatu pošiljku, ili poslali novu.

POVRAĆAJ I REKLAMACIJE

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da reklamacije na usluge pružene preko našeg veb-sajta www.millesime.rs možete izjaviti elektronski na e-mail adresu info@mimllesime.rs, ili poštom na našu adresu Carigradska 7/8, 11000 Beograd, Republika Srbija. Takođe Vas obaveštavamo da ste pri izjavljivanju reklamacije dužni da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini usluge na koju izjavljujete reklamaciju (kopija računa, slip i sl.). Po prijemu reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju.

Pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Naša dužnost je da ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da izađemo u susret Vašem zahtevu u predviđenom roku, da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost. Navedeno smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Proizvod koji se vraća zbog reklamacije mora se propisno zapakovati u ambalažu koja na adekvatan način obezbeđuje da se sačuva kvalitet proizvoda. Svi proizvodi koji imaju vidljiva mehanička oštećenja prouzrokovana neadekvatnom upotrebom proizvoda neće biti uzeti u razmatranje o osnovanosti reklamacije, već vraćeni Potrošaču. Ukoliko se Vaša reklamacija odnosi isključivo na nesaobraznost u pogledu proizvoda koji je naručen u odnosu na proizvod koji Vam je uručen, Vašu reklamaciju rešićemo u roku od 14 dana i poslati Vam naručeni proizvod.

Odgovornost zbog nesaobraznosti usluge ugovoru sa aspekta zakona

Millesime odgovara za nesaobraznosti isporučene usluge ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je ta nesaobraznost bila poznata Millesime; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Millesime izjavio da je usluga saobrazna ugovoru. Millesime ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da usluga nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od Millesime da izvrši saobraznu uslugu. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za MIllesime, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Potrošač ne može da raskine ugovor u slučaju neznatne nesaobraznosti usluge. Sve troškove koji su neophodni da bi se usluga saobrazila ugovoru snosi Millesime. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Millesime ima pravo da uskrati vraćanje cene ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena, a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o pružanju usluga bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora između potrošača i Millesime. Ukoliko želite da odustanete od ugovora o pružanju usluga koji je zaključen putem vebsajta, to možete učiniti slanjem obrasca izjave o odustajanju: https://temet Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf, za odustanak od ugovora elektronski na e-mail adresu info@millesime.rs ili poštom na adresu Carigradska 7/8, 11000 Beograd, Republika Srbija.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu info@millesime.rs, Millesime će Vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca. Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Millesime i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora između Vas i Millesime. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora. Millesime je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za usluge, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora. U slučaju odustanka od Ugovora, potrošač snosi troškove isporuke. Pravo na raskid Ugovora i povraćaj uplaćenog iznosa nije moguć ukoliko je potrošač na bilo koji način umanjio vrednost robe (uključujući, ali ne ograničavajući se na: neadekvatno rukovanje usled čega je ambalaža oštećena, konzumiran proizvod, umanjen kvantitet ili kvalitet proizvoda, i slično).

Kupovinom usluga dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na isti način na koji je uplata izvršena, gotovinski, uplatom na Vaš tekući račun ili uplatom na račun Vaše platne kartice kod banke.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Millesime se obavezuje na zaštitu privatnosti podataka o ličnosti korisnika saglasno važećim propisima. Navedeni podaci će biti korišćeni isključivo u svrhe kupovine na našem websajtu. Svi posetioci koji su se prijavili za primanje newsletter-a imaju mogućnost da se odjave sa liste za primanje u svakom newsletter-u koji dobiju na email adresu. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo Millesime zaposlenima i partnerima Millesime. Svi zaposleni u Millesime odgovorni su za poštovanje i postupanje u skladu sa načelom zaštite privatnosti.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita koju koristi Millesime – AllSecure Payment Gateway ima najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. 3D-Secure zaštita kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na nasem sistemu, a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

ODGOVORNOST

Svojstva proizvoda opisana u informacijama o proizvodima u velikoj meri su verodostojna. Millesime ne snosi odgovornost za eventualne nepravilnosti ili netačnost informacija datih na websajtu.

Korpa

Korpa je prazna